Farvel Google Universal Analytics

Google har nu sat en udløbsdato på Google Universal Analytics – nærmere bestemt 1. juli 2023, hvor man overgår fuldt til Google Analytics 4, der blev lanceret i 2020. Det får stor betydning for den måde, som vi indsamler og bearbejder værdifulde marketingdata på – ikke mindst i forhold til GDPR-compliance. Her kigger vi lidt på konsekvenserne, mulighederne og kommer med et par anbefalinger.

 

Gammel vin på nye flasker eller?

Sandsynligvis indgår Google Analytics allerede i din nuværende værktøjskasse til at skabe overblik over brugeradfærden og trafikken til og på din website og dens content – og ikke mindst til at opsamle værdifuld data undervejs. Det kommer introduktionen af GA4 ikke til at ændre grundlæggende på, men alligevel får introduktionen stor betydning for, hvordan vi kommer til at arbejde med Google data og Web Analytics fremover.
Vi er godt klar over, at det ikke er al forandring, der fryder – og at det tager tid at implementere og vænne sig til nye arbejdsgange.

På den positive side, får man med Google Analytics 4 en mere intuitivt udformet platform, som går på tværs af apps og web og som giver helt nye muligheder for at identificere værdifulde indsigter, samt aktivere data blandt andet ved hjælp af machine-learning. Derudover har GA4 langt flere integrationsflader til mange af de andre platforme i Googles digitale økosystem. Eksempelvis muligheden for at integrere BigQuery for mere dybdegående analyser.
Samtidig imødekommer GA4 forbrugernes stigende krav til Data Privacy og GDPR-compliance ved at give bedre mulighed for at styre dataopsamlingen uden brug af tredjepartscookies – en tendens vi kort har berørt i dette lille executive summary af Deloitte Insights Global Marketing Trends 2022.

Det bedste, gode råd – gør det snart!

Efter 1. juli 2023 kommer der ikke nye data ind i den tidligere version – og dermed udløber dine datas sidste holdbarhedsdata også ret hurtigt (man vil dog stadig have mulighed for at tilgå de eksisterende data i et halvt år efter denne skæringsdato). På det helt praktiske plan betyder det, at man bør konvertere og migrere sit nuværende set-up og sine data inden 1. juli i år, hvis man ønsker at kunne sammenligne komparative data for et år ad gangen, hvilket er vigtigt for mange virksomheder. Og på det helt praktiske plan, vil en snarlig konvertering også være med til at give dig en digital forlomme i forhold til konkurrenterne …

Brug for hjælp til at komme i gang?

Som nævnt indledningsvis, anbefaler vi, at man allerede nu begynder at migrere både sit tracking set-up og sine data til GA4 . Vi bistår gerne med implementeringen og gode råd til opsætning, optimering og kvalitetssikring i samarbejde med vores digitale enhed, Propellos. For mere information, kontakt gerne Jan Bøgely på jan@propellos.dk eller 21 21 99 10.